BIRGIT FRIIS
SPIRITUEL LIFE & BUSINESS COACH

20 21 68 24
BF@BIRGITFRIIS.DK

Workshops

workshop

Eksempler på workhops:

En workshop er en faciliteret session, hvor deltagerne er relevante interessenter. En workshop har typisk en varighed fra 3-6 timer. Det afhænger af antal deltagere og ønsket mål. De kan være rent interne eller eksterne f. eks mellem en kunde og leverandør. Det er en god løsning i situationer, hvor et samarbejde er under pres. Årsagerne til dette kan være svære at fastslå, og der er sikkert flere end een. Ved hjælp af en faciliteret coaching session med de involverede, får vi  det defineret, og bliver enige om årsagerne til uoverensstemmelserne i hverdagen. Hvilke er de vigtigste at gøre noget ved, og hvordan kan det gøres. En coach, uden forbindelse til hverdagen, leder workshoppen og sikrer at tid og energi ikke bliver spildt på at debattere elementer, som ikke kan ændres eller er mindre væsentlige. Resultatet af en faciliteret session  er en fælles liste af aktiviteter, som skal udføres for at løse de problemer, som er blevet identificeret som de vigtigste. Denne liste er dernæst fællesnævneren for den fælles rejse til et nyt og bedret samarbejde.

Denne process er også meget anvendelig, når nye initiativer skal søsættes og alle talenter skal i spil for at sikre en effektiv implementering.

Deltagerne kan her være executives, hvor en faciliteret session sikrer fokus og en målrettet diskussion henimod det ønskede resultat. Her kan emnerne være visioner, strategier eller eksekvering. Hele ledelsen kan også være deltagere på workshoppen, der har fokus på anerkendende ledelse. Der udføres forskellige gruppearbejder.

På leadership coaching cafe’en inviteres lederne til at bringe forhindringer op i et fortroligt og ikke dømmende forum, hvor der gives tid og plads til erfaringsudveksling. Faciliteringen krydres med coaching teknikker og andre ledelsværktøjer efter behov.

Ny indsigt – Ny udsigt er den eneste workshop, som varer mere end 1 dag. Workshoppen tager 4 dage fordelt over 4 uger. Målgruppen er alle, som har haft stress før og nu mærker symptomerne igen, eller medarbejdere der for første gang rammes af symptomerne. Formålet med workshoppen er, at skabe robuste medarbejdere. Der fokuseres på at fastholde medarbejderne i arbejde, mens der arbejdes med deres situation. Valgsproget er: Hvad kan du selvom…

Deltagernes egne evalueringer efter workshoppens 4 ugers forløb er at:

Kontakt mig for indledende samtale eller møde.

^