BIRGIT FRIIS
SPIRITUEL LIFE & BUSINESS COACH

20 21 68 24
BF@BIRGITFRIIS.DK

Business coaching

Forespørg eller book mig til business cocaching – klik her!

Det er videnskabeligt bevist, at der er en korrelation mellem profitabilitet og medarbejdertilfredshed.

Nøglen er styrket internt og eksternt lederskab.

Coaching ROI (return of investment)
Right Management Consultants har udført en undersøgelse på udbyttet af coaching.  Målgruppen var potentielle fremtidige ledere. Formålet var at udvikle deres individuelle kompetencer.  86% af virksomhederne svarede, at et konservativt bud på udbyttet af coaching var  500-700%.

Det stemmer meget fint overens med mit eget estimat fra IBM, hvor jeg har tjent min løn ind 10 gange årligt. Ifølge CEB ( a best practice insight and technology company )  under-performede salgsteams uden coaching deres mål med 10 %, mens dem der brugte coaching over-performede deres mål med 7% (https://www.cebglobal.com).

 

“Management er at gøre ting rigtigt, ledelse er at gøre de rigtige ting.”

Som spirituel business coach arbejder jeg i fuld fortrolighed og med høj integritet. Jeg ser og rummer det enkelte menneske og arbejder ud fra en grundopfattelse af, at alle ønsker at bidrage og gøre deres bedste. Det er ikke altid let at overkomme forhindringer ved egen hjælp, så sammen arbejder vi på at løse op for anvendelsen af den enkeltes fulde potentiale, til gavn og glæde for både dem selv og for virksomheden.

Jeg har stor erfaring med, i tæt samarbejde med ledelsen, at skabe et godt arbejdsklima, som sikrer trivsel, effektivitet, udvikling og ikke mindst fastholdelse af nøglepersoner og know how i virksomheden. Jeg har adskillige gange været facilitator i fastlåste kundesituationer, som har resulteret i bedre arbejdsklima og øget forretning.

Jeg har været involveret i de senere års transformation af IBM, som blandt andet har resulteret i optimering, effektivisering, ændrede arbejdsgange, personalereduktioner samt nye forretningsområder og ydelser.

 

Hvad kan en leder coaches på?

 • Klarhed og fokus
 • Strategier til problemløsning
 • Tid og tidsrøvere
 • Balance mellem arbejde og fritid
 • Effektiv kommunikation
 • Samarbejde
 • At afdække et teams potentiale
 • Hvordan man får mere indflydelse som leder
 • Motivation
 • At nå resultater
 • At fokusere på det der gør den største forskel

 • At tænke i outcome
 • At tænke som coach
 • At skabe ny business
 • At komme af med udsætterkomplekset
 • At lære at delegere
 • At få bedre ledelse
 • Fremtidige businessplaner
 • At forkorte on-boarding processen
 • At håndtere vanskelige samtaler
 • At øge pipeline
 • Karrierevalg

 

Beskrivelse af forløb:

1:1 coaching har typisk en varighed fra 1 – 1,5 time, hvor vi i fuld fortrolighed afklarer mål og forhindringer

Team coaching af en mindre ledergruppe 6-8 personer, typisk varighed 3 timer, hvor vi arbejder henimod et defineret mål og afslutter med konkrete aktiviteter.

Større grupper har typisk en varighed fra 3 – 6 timer afhængig af detaljeringsgraden.

Jeg arbejder fortrinsvis i længerevarende forløb udmøntet i rammeaftaler f. eks 1-2 dage om ugen/måneden alt efter virksomhedens behov, som afklares på indledende møder i virksomheden. På samme rammeaftale kan opgaverne blandes efter behov.

Alternativt kan mere individuelle forløb aftales på en klippekortaftale personligt eller pr. telefon.

Kontakt mig for indledende samtale eller møde.

Anbefalinger:

Madeleine Wittko, Solution Representative for Hybrid Cloud

“Jeg har prøvet mange forskellige slags coaching metoder i forhold til selvudvikling i min personlige som professionelle profil, men aldrig har jeg mærket forandring som da jeg begyndte hos Birgit Friis. Birgit formår i den grad at stille de helt korrekte spørgsmål, med en sådan professionalisme, at du kommer præcis derhen hvor du ønsker at befinde dig. Jeg vil på det varmeste anbefale enhver at påbegynde et coaching forløb hos Birgit Friis”

Litta Radmer, Coordinator Engagement contractor, IBM Denmark A/S

Jeg vil gerne sige dig stor tak for den sparring du har givet mig i min tid i IBM. Den har været hård, ærlig. relevant og ikke mindst kærlig. Jeg var glad for dit stress håndterings kursus. Jeg bruger det stadig til, engang imellem at minde mig selv om hvad der er inden for min kontrol, og ikke mindst hvad der er uden for min kontrol. Du hargivet mig god sparring med svære beslutninger, som Coach og jeg kan kun give dig de varmeste anbefalinger med på din vej.

Jeg håber at der er mange der får glæde af dine kvaliteter. Du har en kæmpe værktøjskasse som du bliver ved med at fylde værktøj i, og bruger aktivt. Det er nok også en af de mange grunde til at du er så dygtig til det du gør.

^