BIRGIT FRIIS
SPIRITUEL BUSINESS COACH

20 21 68 24
BF@BIRGITFRIIS.DK

Tilrettelæggelse af coaching forløb til små og store virksomheder, iværksættere og enkelt personer. Emnerne kunne f.eks. være arbejdsglæde, retning og fokus, bedre kommunikation eller bundlinie.

Coaching

Coaching er en samtaleteknik og et dialogværktøj. Det hjælper den enkelte til at afdække og udnytte sit fulde potentiale. Det afklarer forhindringer og løsningsmuligheder i konkrete situationer.

Læs mere om coaching her

Foredrag

For at sikre en fælles forståelse eller motivation af medarbejderne kan et foredrag/peptalk med relevant indhold være med til at sætte scenen.

Læs mere om foredrag her

Workshops

Workshops er 3-5 timers sessioner med flere deltagere. Man arbejder hen imod et bestemt mål, og udbyttet af workshoppen er en række konkrete aktiviteter som vil muliggøre opfyldelsen af målet.

Læs mere om workshops her

Det er videnskabeligt bevist, at der er en korrelation mellem profitabilitet og medarbejdertilfredshed.

Nøglen er styrket internt og eksternt lederskab.

Coaching ROI (return of investment)
Right Management Consultants har udført en undersøgelse på udbyttet af coaching.  Målgruppen var potentielle fremtidige ledere. Formålet var at udvikle deres individuelle kompetencer.  86% af virksomhederne svarede, at et konservativt bud på udbyttet af coaching var  500-700%.

Det stemmer meget fint overens med mit eget estimat fra IBM, hvor jeg har tjent min løn ind 10 gange årligt. Ifølge CEB ( a best practice insight and technology company )  under-performede salgsteams uden coaching deres mål med 10 %, mens dem der brugte coaching over-performede deres mål med 7% (https://www.cebglobal.com).

^